Modele szeregów czasowych z tendencją rozwojową

4 modèle zapisany równaniem pierwszym odpowiada sytuacji, Gdy szereg czasowy de la Wi sumę trendu i wahań przypadkowych (modèle addytywny), un modèle Drugi – sytuacji, Gdy szereg czasowy jest iloczynem trendu i wahań przypadkowych (modèle multiplikatywny). Modèle Multiplikatywny – polega na przedstawieniu jako iloczynu dwch czynnikw. 3 zapis modelu Zatem będzie następujący: YT =…

Modele pv levee de reserves

Toutes les données sont présentées en moyenne ± s.e.m. et ont toutes été testées pour la première fois pour l`homocédasticité en utilisant le test de Levene (en utilisant le logiciel STATISTICA, StatSoft Inc., OK, USA). Comme les distributions paramétriques ont été révélées pour toutes les données, les paramètres comportementaux et le dénombrement des cellules…

Modele muzykoterapii

PIĘĆ GŁÓWNYCH MODELI MUZYKOTERAPII…………………………………………………………………….. 13 Książka “MODELE, metody i podejścia w muzykoterapii” jest uzupełnieniem publikacji PT. “podstawy muzykoterapii” wydanej Pod redakcją Krzysztofa Stachyry, ma na celu przybliżenie Czytelnikom najważniejszych modeli, Metod i podejść muzykoterapeutycznych, na czele z wielką piątką modeli uznanych na Świecie za Główne oraz Naszym rodzimym Portretem Muzycznym je Mobilną Rekreacją Muzyczną.…